Screenydate2016-11-28 20:09:51authoradminpreviews1790

Prezentuję tu ekrany z najważniejszych funkcji systemu. Funkcje dostępne są z poziomu konta administratora.