MVCdate2018-04-28 22:49:39authoradminpreviews1965
Model View Controller diagram

Framework MVC jest silnikiem, na którym działa strona. Jest on wynikiem prac trwających ok. 4 miesięcy, choć wiele rozwiązań, które w nim zastosowałem, pochodzi z moich wcześniejszych projektów. Projekt ten to, można powiedzieć, szablon 3 generacji. Jest o tyle lepszy od poprzednich dwóch, że został zrobiony zgodnie z zasadami wzorca projektowego Model-View-Controller, podczas gdy dotychczasowe szablony miały "przemieszane" warstwy - np. prezentacja pobierała dane, kontroler obsługiwał formularz i zapisywał dane. Tu zostało to uporządkowane, warstwy aplikacji zajmują się właściwymi dla siebie zadaniami, to znaczy Model pobiera i zapisuje dane, Widok generuje prezentację stron, a Kontroler steruje całością, czyli obsługuje request użytkownika - front kontroler przekierowuje żądanie do właściwego kontrolera, ten każe pobrać dane, które następnie przetwarza i kieruje do Widoku, a ten z kolei wyświetla je na stronach.